Z naszymi kartami eSIM zapomnij o szukaniu darmowych hotspotów WI-FI

Koszt 1 GB internetu z naszymi eSIMami to już od 1,55$!

Zasady i warunki

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług świadczonych przez esimsale inc., zwanych dalej eSIMsale, dotyczących odsprzedaży przedpłaconych kart eSIM.

Poniższy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.esimsale.com. eSIMsale może zmienić niniejszy regulamin wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą.

1. OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług świadczonych przez esimsale inc., zwanych dalej eSIMsale, dotyczących odsprzedaży przedpłaconych kart eSIM.

Poniższy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.esimsale.com. eSIMsale może zmienić niniejszy regulamin wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą.

2. OPIS USŁUG

2.1. WYPRZEDAŻ eSIM

eSIMsale zajmuje się sprzedażą przedpłaconych kart eSIM. Klient rejestruje się i kupuje karty eSIM na stronie internetowej www.esimsale.com i/lub w aplikacji esimsale. Płatność jest dokonywana za pośrednictwem PAYPAL (https://paypal.com) oraz kart kredytowych i debetowych.

2.2. REJESTRACJA W CELU KORZYSTANIA Z USŁUG eSIMsale

Klient musi zaakceptować ogólne warunki korzystania z usług eSIMsale. Klient podaje bezpośrednio lub za pośrednictwem usługodawcy (hotel, biuro podróży itp.) w przeglądarce internetowej na stronie www.eSIMsale.com następujące informacje: Imię, nazwisko, adres (adres rozliczeniowy), adres e-mail.

2.3 OBOWIĄZKI eSIMsale

eSIMsale dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia Klientowi wysokiej jakości usług. eSIMsale nie gwarantuje jednak, że usługa będzie świadczona na czas i nie będzie przerywana, ani nie gwarantuje, że usługa będzie bezpieczna lub nieprzerwana.

2.4. OBOWIĄZKI KLIENTA

Korzystając z kart eSIM udostępnianych przez eSIMsale, Klientowi zabrania się: nadużycia, nielegalne i oszukańcze działania, a także działania prowadzące do pogorszenia lub uszkodzenia Sieci; w przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z pkt. 2.4 eSIMsale może zawiesić korzystanie przez Klienta z Usługi. eSIMsale poinformuje Klienta o zawieszeniu tak szybko, jak to możliwe. W okresie zawieszenia Klient zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich Opłat wynikających z niniejszej Umowy w odniesieniu do zawieszonych Usług.

2.5. KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ

Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że urządzenie jest kompatybilne z eSIM i nie jest powiązane z operatorem. Zaznaczając pole „Urządzenie kompatybilne z eSIM i niezwiązane z operatorem”, aby kontynuować zakup, Klient jest odpowiedzialny za podanie tych informacji. Kompatybilność urządzeń może się różnić w zależności od operatora i kraju pochodzenia, dlatego Klient powinien zapoznać się z listą urządzeń zgodnych z eSIM, którą można znaleźć w kasie. Lista kompatybilności z eSIM nie jest wyczerpująca i może nie obejmować niedawno ogłoszonych urządzeń zgodnych z eSIM.

3. ROZPOCZĘCIE, CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa sprzedaży eSIM pomiędzy eSIMsale a Klientem dochodzi do skutku po złożeniu zamówienia na stronie internetowej eSIMsale https://www.esimsale.com lub za pośrednictwem aplikacji. Klient jest odpowiedzialny za aktywację eSIM i przestrzeganie Zasad aktywacji. Jeżeli Klient nie posiada aktywnego pakietu ruchu lub usunął kartę eSIM z urządzenia, umowa ulega rozwiązaniu.

4. PŁATNOŚCI I PŁATNOŚĆ

4.1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Koszt eSIM jest opłacany kartą kredytową, PAYPAL, Google Pay i Apple Pay. Walutę płatności określa kraj rejestracji klienta.

4.2. PŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE

4.2.1 Wszystkie Płatności za usługi sprzedaży eSIM zawierają podatek VAT, chyba że określono inaczej.
4.2.2. Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia swoich wierzytelności z eSIMsale, chyba że roszczenia Klienta są bezsporne lub stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

5. DELIVERY

Klient od razu zobaczy zakupiony eSIM w zakładce "Móje eSIM" na stronie internetowej i/lub aplikacji. Po dokonaniu zakupu Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Wszystkie informacje dotyczące instalacji eSIM będą prezentowane tylko na koncie użytkownika eSIMsale.

6. POLITYKA ZWROTÓW, ANULOWAŃ I KOREKTY

Jeżeli eSIM nie może zostać zainstalowany i używany z powodu problemu technicznego po stronie eSIMsale, Klient ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy lub korekty.

6.1. ZWROT I ANULOWANIE

6.1.1. POLITYKA I ZALECENIA

6.1.1.1. Żądanie zwrotu pieniędzy można złożyć w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu, ale tylko wtedy, gdy po starannym rozwiązaniu problemu aktywacja nadal nie jest możliwa.

6.1.1.2. Jeśli eSIM jest już w użyciu i po stronie eSIMsale pojawi się problem, którego nie można rozwiązać w odpowiednim czasie, środki za pozostałe dane mogą zostać zwrócone.

6.1.1.3. W celu jak najszybszego rozwiązania problemu niezbędna jest współpraca Klienta, w innym przypadku zwrot może nie być możliwy.

6.1.1.4 Pakiety danych mają datę ważności. Po wygaśnięciu nie przysługuje zwrot pieniędzy za pozostałe Dane w jakiejkolwiek formie.

6.1.1.5. Odszkodowanie. Zwroty i wszelkiego rodzaju rekompensaty nie będą udzielane w przypadku płatności za inne telefony, inne karty SIM, telefony hotelowe ani innych płatności, które nie są bezpośrednio powiązane z kontem eSIM Klienta. (Patrz punkt 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA w Warunkach.)

6.1.1.6. Nieuczciwy zakup. eSIMsale zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy, jeśli istnieją dowody nadużycia, naruszenia naszych warunków lub innych nieuczciwych działań związanych z korzystaniem z produktów i usług eSIMsale.

6.1.1.7. Nieatoryzowany zakup. Takie przypadki zostaną zbadane i zweryfikowane przed zwrotem pieniędzy. eSIMsale zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta związanego z wszelkiego rodzaju oszustwami.

6.1.1.8. Losowy zakup. Kartę eSIM uważa się za używaną po jej zainstalowaniu przez Klienta. W takim przypadku zwrot nie jest oferowany.

6.1.1.9. Nieprawidłowe opłaty. Jeżeli Klient zasadnie i w dobrej wierze kwestionuje fakturę lub jej część, Klient powinien powiadomić eSIMsale o takim sporze w ciągu 12 dni od otrzymania faktury i podać szczegółowe informacje, dlaczego kwota na fakturze jest błędna oraz, jeśli to możliwe, jaka kwota powinno być w opinii Klienta. (Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 4.2 PŁATNOŚCI ZA UŻYTKOWANIE w Warunkach.)

6.1.1.10. Inne powody. Jeśli prośba o zwrot pieniędzy nie spełnia powyższych wymagań, rozpatrzymy ją indywidualnie. Jeśli zwrot zostanie zatwierdzony, może zostać naliczona opłata manipulacyjna. Maksymalna kwota kredytu dostępna do zwrotu, o którą Klient może się ubiegać, musi być równa lub mniejsza niż całkowita kwota zapłacona przez Klienta.

6.1.2. PROCES ZWROTU ŚRODKÓW

Aby poprosić o zwrot pieniędzy, skontaktuj się z pomocą techniczną eSIMsale na stronie Kontakt lub wyślij wiadomość na adres support@eSIMsale.com. Należy pamiętać, że zastosowanie będą miały nasze zasady zwrotu pieniędzy opisane powyżej. W zależności od charakteru problemu klienci zostaną poproszeni o podanie dodatkowych informacji na poparcie prośby o zwrot środków, takich jak zrzuty ekranu ustawień urządzenia (w przypadku problemów technicznych), a także szczegółowe informacje o tym, dlaczego pobrana kwota jest nieprawidłowa oraz, jeśli możliwe, jaka kwota powinna być według klienta. Zobacz sekcję 6.1.2 tego dokumentu, aby uzyskać informacje o zwrotach z powodu problemów technicznych. Klienci będą mieli możliwość zwrotu pieniędzy przy użyciu oryginalnej metody płatności (karta kredytowa lub PayPal). Zwrot na pierwotną metodę płatności: po zatwierdzeniu i przetworzeniu zwrotu może upłynąć 5-10 dni roboczych, zanim pojawi się on na wyciągu – w zależności od banku.

6.2. Modyfikacja pakietu

Pakiety danych eSIM z eSIMsale są oferowane w takiej postaci, w jakiej są. Po zakupie korekty i niestandardowe modyfikacje nie są możliwe na żądanie.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

eSIMsale nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane faktem, że oferowana usługa jest niedostępna lub nie jest dostępna przez cały czas. eSIMsale nie gwarantuje ciągłej dostępności usługi sieciowej. W przypadku jakichkolwiek pytań napisz na adres support@eSIMsale.com.

2023 eSIMsale

© 2024 eSIMsale

English

Русский

Polski

Український

Polski

USD